Δημιουργοί

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τις φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Κρήτης:

Γεωργή Άντρεα (Α.Μ.:4904) και
Ευθυμίου Παναγιώτα (Α.Μ.:5013)

στα πλαίσια του σεμιναρίου "Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον" (Γ03Σ06), με επόπτη τον Καθηγητή Βασίλη Μακράκη και με την υποστήριξη της Δρ. Κατερίνας Μαυραντωνάκη και του υποψήφιου διδάκτορα Μιχάλη Κλεισαρχάκη.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License