Καλώς ήλθατε!

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Γ03Σ06 - "Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον" με διδάσκοντα τον Βασίλη Μακράκη Καθηγητή του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές πέμπτης και έκτης τάξης. Τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη διδακτική αυτή προσέγγιση είναι η Εξοικονόμηση Ενέργειας και η Ανακύκλωση. Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος το οποίο πραγματεύεται, αξιοποιώντας το περιβάλλον ΠΥΘΕΑΣ WikiQuESD βασισμένο σε κοινωνικο-εποικοδομιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.

3.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License